Wednesday, 3 July 2013

एवढच हव

धावणार्‍या काळाला थांबवू नकोस
वाढणार्‍या वयाला अडवू नकोस 
कारण ते तुझ्या हातात नाही
पण काळजातल्या उर्मीला जपून ठेव
काळाला धावू दे
वयाला वाढू दे
पण तुझी भाळून जायची उर्मी मात्र
आहे  तशीच राहू दे
प्रियंवदा करंडे

No comments:

Post a Comment