Sunday, 30 June 2013

काही लघुकविता
फूल  जेव्हा  फुलत  असत
 तेव्हाच  त्याला  पाहून घ्यावं
बहरण्यार्‍या  प्रत्येक  क्षणात
त्याचवेळी  न्हाऊन  घ्यावं


2)पंरीकथेत  छान  छान
स्वप्नाचे  पंख असतात

तुमच्या  आमच्या  कथेत  फक्त
वेदनाचे  डंख  असतात

1 comment: